Minä

Olen 36-vuotias. Asun Loimaalla. Olen ammatiltani lääkäri ja työskentelen Salon sairaalassa
nukutuslääkärinä. Erikoistun akuuttilääketieteeseen ja valmistelen myös väitöskirjaa päihdelääketieteen
alalta professori Solja Niemelän ohjauksessa. Aiemmin olen valmistunut sairaanhoitajan ammattiin
Tampereen ammattikorkeakoulusta sekä ylioppilaaksi Haapamäen yhteiskoulun lukiosta, Keuruulta.
Harrastuksiini kuuluu musiikki sen kaikissa muodoissa. Harrastan erityisesti raskaampaa musiikkia ja
klassista. Käyn ahkerasti raskaamman musiikin keikoilla eri paikkakunnilla ja pyrin aina olemaan
paikalla, jos Loimaalla jotain tällaista järjestetään. Omat instrumenttini ovat viulu ja alttoviulu. Musiikki
on mielestäni tärkeä yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä ja virkeä ja monipuolinen musiikkielämä edistää
hyvinvointia.

Toinen rakas harrastukseni on luontoretkeily ja ylipäätään luonnon ilmiöiden tarkkailu. Itse olen
kiinnostunut erityisesti lintujen tarkkailusta. Vaikka Loimaata pidetäänkin saviseutuna, täällä on myös
paljon hienoja luontoarvoja, jos vain osaa katsoa. Esimerkiksi Loimijoki on omanlaisensa ekosysteemi,
jonka eliöstön turvaaminen on tärkeää. Jokiympäristö tarjoaa myös jokivarren asukkaille ainutlaatuisia
virkistäytymismahdollisuuksia, itsekin olen tutustunut jokiekosysteemiin mm. meloen. Vaikka
maatalousympäristön biodiversiteetti ei vedäkään vertoja koskemattomalle luonnolle on syytä muistaa,
että monet lajit myös viihtyvät ihmisen muovaamassa ympäristössä. Yhtenä esimerkkinä tästä on
Loimaan nimikkolintu peltopyy.

Olen aiemmin ollut ehdolla kuntavaaleissa 2017 ja 2021, eduskuntavaaleissa 2019 sekä aluevaaleissa
2022. Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon olen ollut ehdolla kolmesti vuosina 2013, 2015 ja
2017. Olen seurannut tiiviisti poliittista keskustelua ja viimeaikaiset myllerrykset niin valtion kuin
maailman politiikassakin saivat minut lähtemään ehdolle myös eduskuntavaaleihin. Koen, että juuri nyt
yhteiskuntamme heikoimmat tarvitsevat puolustajaansa enemmän kuin koskaan. Työssäni näen
aitiopaikalta koko ihmisyyden kirjon niin hyvässä kuin pahassa. Koen, että myös sote-uudistuksen
jälkeisessä maailmassa tarvitaan myös käytännön työntekijän näkemystä sosiaali- ja terveysalasta kuten
myös tieteellistä tutkimusta terveydestä ja sairaudesta päätöksenteon taakse. Päätöksiä ei voida tehdä
ainoastaan tunnepohjalta. Hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava pitkälle tulevaisuuteen ja tämä
tulevan hallituksen ja eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä.

Tärkeimmäksi vaaliteemakseni nostan sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen.
Hyvinvointivaltio ei mielestäni ole sellainen valtio, jossa köyhä mies kuolee yli 10 vuotta rikasta miestä
aiemmin. Suomessa kuitenkin elämme tällaisessa todellisuudessa. Yksi yleisimmistä työikäisten
ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavista sairauksista ovat päihdeongelmat. Erityisesti alkoholi, mutta
viimevuosina enenevästi myös huumeet. Suomen erityispiirteenä huumekuolleisuudessa on se, että
meillä huumeisiin kuollaan nuorempana kuin muualla Euroopassa. Suomessa on koko Euroopan suurin
osuus huumeisiin kuolleista alle 25 vuotiaita. Huumeisiin kuollaan Suomessa nykyään useammin kuin
liikenneonnettomuuksiin. Päihdekuolemat ovat Suomessa kasautuneet alimpien sosiaaliluokkien
miehiin. Näin ollen huumekuolemia estämällä voimme tehokkaasti vaikuttaa myös sosioekonomisiin
terveyseroihin. Suomi tarvitseekin päihdepolitiikassa suunnan muutoksen. Olin mukana vuosina 2019-
2022 Vasemmistoliiton päihdepoliittisessa työryhmässä, jossa yhdessä useiden asiantuntevien
tovereiden kanssa työstimme päihdepoliittiset taustamateriaalit niin kuntavaaleihin kuin aluevaaleihin ja
työmme huipentui tänä keväänä julkaistuun puolueen päihdepoliittiseen ohjelmaan, johon voit tutustua
tästä linkistä:
https://vasemmisto.fi/wp-content/uploads/2022/07/pa%CC%88ihdepoliittinen_ohjelma_A4.pdf
Päihdepolitiikan, kuten muunkin sosiaali- ja terveyspolitiikan on perustuttava parhaaseen mahdolliseen
tieteelliseen tutkimukseen. Tieteellinen ajattelu on minulle tärkeää ja pyrin aina käyttämään
mielipiteenmuodostuksen ja päätöksenteon taustalla tieteellisestä tietoa, mikäli sellainen on mahdollista.

Pyrin seuraamaan tiedeuutisointia ahkerasti myös oman alani ulkopuolelta. Luonnontieteet ovat erityinen
kiinnostuksen kohteeni.Peräänkuulutan myös mediakriittisyyttä ja mielipiteiden erottamista faktoista.
Täysin tieteelliseen tutkimukseen perehtymättömän voi olla vaikeaa erottaa oikeaa tieteellistä
tutkimusta pseudotieteestä ja denialismista. Siksi minusta tärkeää on oikean tiedon jakaminen avoimesti
ja monikanavaisesti. Esimerkiksi kunnalliset kirjastot ovat tässä tärkeässä asemassa. Uudet panostukset
varhaiskasvatuksesta aina yliopistokoulutukseen parantavat kansalaisten mahdollisuuksia pärjätä
informaatioähkyn ja kaikenlaisten valeuutisten ja mukatieteiden ristitulessa. Yliopistojen
tutkimusrahoitusta valtiontaholta on lisättävä kaikille aloille, eikä odottaa, että kansantaloutta
kohentavat innovaatiot vain tupsahtavat jostain.

Tämänhetkiset luottamustoimet:
Varsinais-Suomen aluevaltuuston varapuheenjohtaja 2022-
Loimaan kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja 2019-
Loimaan hyvinvointilautakunnan jäsen 2021-
Loimaan taloustyöryhmän, ystäväkunta työryhmän ja ansiomerkkitoimikunnan jäsen 2021-
Vasemmistoliiton Loimaan kunnallissihteeri 2020-
Loimaan seudun työttömät ry. hallituksen jäsen 2019-
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen 2022-

Päättyneet luottamustoimet:
Loimaan kaupunginvaltuusto, vasemmistoliiton 1. varavaltuutettu 2017-2019
Loimaan hyvinvointivaliokunta, jäsen 2017-2021
Loimaan sivistysvaliokunta, varajäsen 2017-2021
Varsinaissuomen aluepelastuslaitoslautakunta, jäsen 2017-2021
Loimaan strategiatyöryhmä, jäsen 2018
Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piirihallituksen jäsen 2021-2022
Turun ylioppilaskunnan edustajiston ViVa-listan n-sijan varaedaattori kaudella 2017-2019
Loimaan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallituksen jäsen 2011-2014
Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät ry:n hallituksen jäsen 2014, 2015, 2017 ja 2019
puheenjohtaja 2016.
Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi, nuotistonhoitaja 2015-2019